Účetní služby

V oblasti účetnictví Vám nabízím zpracování podvojného účetnictví, daňové evidence, mezd (vč. personalistiky), zpracování přiznání k DPH, DPFO, DPPO, silniční dani...

Ceny jsou stanoveny buďto paušálně nebo na základě skutečně zpracovaných položek, vždy záleží na rozhodnutí klienta, kterou variantu zvolí.